Bölümü; Anestezi ve Ağrı Ünitesi

Tecrübe Alanı; Lomber Disk Hernilerinde Epidural Steroid Enjeksiyonu Ağrısız Doğum

Çalıştığı Yerler;  Özel Konya Hospital

Uygulama Alanları;
– Genel ve lokal tüm anestezi girişimleri
– Genel yoğun bakım hastalarının bakımı
– Ağrısız doğum