Ana Sayfa
ANASAYFA   HEKİMLERİMİZ   KURUMSAL   SAĞLIK REHBERİ   CHECK-UP   SİZİN İÇİN ANLAŞMALI KURUMLAR   DUYURULAR
BRANŞLARIMIZ
Acil Servis
Beslenme ve Diyet
Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz
Nöroloji
Radyoloji
Anesteziyoloji & Yoğun Bakım
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Hastalıkları
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları (Dahiliye)
Kardiyoloji
Laboratuvar
Ortopedi ve Travmatoloji
Üroloji
 
DUYURULAR
DUYURULAR
OKUL ÇAĞI GÖRME BOZUKLUKLARI

Okul öncesi yaştaki çocukların yüzde 80’i göz muayenesinden geçmemekte, bu nedenle birçok göz problemine erken tanı konulamamaktadır. Genel sağlık muayeneleri yapılırken göz rahatsızlıklarına gereken önem verilmemektedir. Tanı konmamış veya geç tanı konmuı göz problemleri çocukların okuldaki başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir. Tahtadaki yazıyı okuyamadığı ve yazamadığı zaman dersi takip edemeyen, konuları kavraması zorlaşan çocuğun okula olan ilgisi de azalmaktadır. Bu da özellikle okula yeni başlayan öğrencinin kendisine olan güveninde azalmaya ve içine kapanmasına neden olmaktadır.Görme bozuklukları, yaklaşık olarak okula başlayacak 20 çocuktan birini ve okula giden dört çocuktan birini etkilemekte, tedavi edilmeyen göz kusurları çocuğun okul hayatını kişilik gelişimini ve okula uyumunu zorlaştırmaktadır. Bunların yanında erken dönemde teşhis edilen bazı göz hastalıklarının tedavilerindeki başarı oranı daha yüksek olmaktadır.
Ailelerin aslında okula başlamadan önce hiçbir şikayeti olmasa bile çocuklarının göz muayenesini yaptırmaları gerekmektedir. Ayrıca göz kusurunun sabit kalmadığı bilinmeli ve düzenli olarak kontrole gidilmelidir.
Hangi belirtiler çocukların gözlerinde sorun olduğunu akla getirmelidir?
Eğer çocuğunuz belli bir yere bakarken başını eğerek bakıyorsa, elindeki eşyayı gözüne çok yakın tutuyorsa ve güneşte gözlerini sık sık kırpıyorsa gözlerinde bir sorun olduğundan şüphelenmek gerekir.
 
Çocukluk çağında sık görülen görme bozuklukları nelerdir?
Okul çağındaki çocuklarda miyopi, hipermetropi ,göz tembelliği, prematüre retinopatisi, şaşılık, renk körlüğü ve astiğmatizm gibi rahatsızlıklara rastlanır.
·    Göz Tembelliği – Ambliyopi: Tıp dilinde ambliyopi denilen ve halk arasında göz tembelliği olarak bilinen sorun gözün sık görülen rahatsızlıklarından biridir. Ambliyopi, az gören gözün çocukluk çağında gerekli şekilde tedavi görmemesi olarak tarif edilebilir. Görme tembelliğinin oluşumunda şaşılık veya iki gözün görme kalitesindeki farklılık önemli rol oynar. Her iki durumda da, bir göz diğerine üstün hale geçer ve kuvvetli gözün görmesi, zayıf olan gözü bastırır.Bu durum tedavi görmezse zayıf olan göz kullanılamaz hale gelir.
·    Miyopi ve hipermetropi: Miyop, ya da uzağı görememe sorunu, göz küresinin uzunluğunun gözün odaklama gücüne göre çok uzun olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden uzaktaki cisimler bulanık gözükür.

Hipermetropide ise göz küresi uzunluğu gözün odaklama gücüne göre daha kısadır. Çocukların göz merceği bu duruma uyum yapabilir, uzakta ve yakında net görüş sağlayabilir. Fakat harcanan efor göz yorgunluğuna ve gözün içe kaymasına (şaşılığa) sebep olabilir.
·    Astigmatizm: Gözün ön bölgesinin şeklinin düzgün olmayışıdır. Korneanın yani gözün ön penceresinin şekli ile ilgilidir. Astigmatı olan çocuklar dik çizgileri yatay çizgilerden daha net görürler. Bazen de tam tersi durum söz konusudur.
·    Prematüre Retinopatisi: Prematüre retinopatisi ya da kısa adıyla rop, erken doğan bebeklerin gözlerinde ortaya çıkan en önemli sağlık sorunlarından birisi olarak tanımlanır. Normalde bebeklerin gözlerindeki damar sistemleri doğuncaya kadar gelişmeye devam ediyor. Erken ve düşük kilolu doğumlarda bu gelişme süreci tamamlanmamış olur. Bebek doğduktan sonra da gelişim devam eder. Erken doğan bebekleri yaşatmak için kullanılan oksijen, gözdeki damarların anormal gelişmesine neden olur. Bu yeni damarlar bebeğin retinasını yani ağ tabakasını etkilediği için sürekli körlük nedeni olabilir. Bu yüzden erken doıan bebeklerin muhakkak göz hekimi kontrolünden geçmesi ve izlenmesi gerekir.
·   Şaşılık: Şaşılık, halk arasında öncelikle estetik bir sorun olarak görülse de tedavi edilmediğinde görme tembelliğiyle sonuçlanabilir. Bir gözün baktığı cisme doğru diğer gözün aynı hizaya gelmemesi olarak tanımlanan şaşılıkta, bir göz bazen veya sürekli içe veya dışa doğru kayar. Şaşılık görme tembelliği, çift görme, derinlik hissinde azalma gibi fonksiyonel bozuklara yola açabileceği gibi psikososyal negatif baskılara da yol açar. Özgüven eksikliği, arkadaşlarıyla kötü etkileşim düzeltilmemiş şaşılığı olan çocukların yaşadığı problemlerdir. Yapılan çalışmalar şaşılığın çocuğun üzerindeki negatif psikolojik-sosyal etkilerinin ortalama 6 yaş civarında başladığını göstermiştir.
·    Renk körlüğü ( Renk ayırımı zorluğu): Görme problemlerinden biri de renk körlüğüdür. Renk körlüğü olan çocukların kör olmadığı bilinmelidir.Sadece bazı renkleri diğerlerinden daha zor ayırırlar. Ortalama olarak 12 erkek çocuktan birini ve sadece 200 kız çocuktan birini etkileyen bu durum kalıtsaldır.
Tedavi şart mıdır?
Görme bozukluklarının tedavisi şarttır. Aksi takdirde çocuk ya uzağı net göremediği için tahtada yazılanları ya da yakını iyi göremediği için kitabı ve defteri net olarak okuyup yazamayacak, bunun sonucunda başarısızlık kaçınılmaz olacaktır.
Çocuklarda görme taramalarının amacı nedir?

Ailelerin en geç 3 yaşında çocuklarını bir göz doktoruna götürmelerini önerilmektedir. Bu sayede bir veya her iki gözde görme azlığı problemi, buna neden olan hastalıklar ve şaşılık erkenden tespit edilir. Ayrıca düşük göz kapağı, nistagmus adı verilen dans eden gözler ve baş pozisyonlarına da bu dönemde erkenden tanı konularak tedaviye geçilebilir. 0-16 yaş grubundaki çocukların gözlerini korumak için doğumdan hemen sonra, çocuk 6 aylıkken,3 yaşındayken, okula başlamadan önce ve okul süresince düzenli göz muayenesi yapılması gereklidir.
 
 
Göz Hastalıkları Uzmanı
Op. Dr. Müfit Tarakçı
Bilgi ve randevu için:             0332 350 3 777       


 
Her Hakkı Saklıdır © KONYA HOSPITAL ANASAYFA   İNSAN KAYNAKLARI   BRANŞLAR   SSS   İLETİŞİM