Ana Sayfa
ANASAYFA   HEKİMLERİMİZ   KURUMSAL   SAĞLIK REHBERİ   CHECK-UP   SİZİN İÇİN ANLAŞMALI KURUMLAR   DUYURULAR
BRANŞLARIMIZ
Acil Servis
Beslenme ve Diyet
Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz
Nöroloji
Radyoloji
Anesteziyoloji & Yoğun Bakım
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Hastalıkları
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları (Dahiliye)
Kardiyoloji
Laboratuvar
Ortopedi ve Travmatoloji
Üroloji
 
DUYURULAR
DUYURULAR
BEL FITIĞI TEDAVİSİNDE ENDOSKOPİK DİSKEKTOMİ

Bel fıtığı sinir hasarı ile geri dönülmez bir sakatlık doğurabilir. Endoskopik diskektomi bel fıtığı ameliyatlarında son yeniliklerden biridir. Bu yöntemle doku hasarı az olduðundan hasta hemen ayağa kalkabilmekte ve en kısa zamanda normal hayatına dönebilmektedir.
 
 
Bel fıtığıı nedir?

Bel fıtığı, insan omurgasını oluşturan kemikler arasında vücudun yükünü dengeli olarak sağlayan disk dediğimiz dokunun fıtıklaşarak, komşuluğunda bulunan sinirlere doğru yer değiştirmesi ve bunları baskı altında bırakmasıdır.
 
 
Bel fıtığını oluşturan sebepler nelerdir?
insan vücudunun ağırlığını taşıyan omurgadır. Bu nedenle özellikle belin alt bölgesine binen yük, zorlayıcı hareketler, eğilip bükülme sonucu disk yapısının bozulması başlıca sebepleri oluşturur. Daha nadiren olmak üzere de çeşitli kazalar bel fıtığına
 
 
Bel fıtıgının risk faktörleri var mıdır?
• Yaş,
• Şişmanlık,
• Ailesel yatkınlık
• Genetik özellikler ve
• Omurga yapısı
bel fıtığı oluşumunda ve belirtilerinin görülmesinde önemlidir
 
 
Bel fıtıgının belirtileri nelerdir?
• Bel ağrısı
• Bacaklara vuran ağrı
• Bacaklarda, ayakta uyuşma, güçsüzlük nadiren de olsa yanma ve iğnelenme
• İdrar yapamama ya da idrar kaçırma
Özellikle bel ağrısı ile birlikte olduğu zaman dikkat edilmesi gereken bir bulgudur. Bu durum genellikle acil ameliyat gerektiğinin de bir belirtisidir
 
 
 
Bel fıtıgı teþhisi nasýl konur?
• Muayene
• İleri görüntüleme yöntemleri ile inceleme
(BT -bilgisayarlý tomografi- ve MR -manyetik rezonans-)
Görüntüleme yöntemlerinin değeri, ilgili uzmanın değerlendirmeleri ve yorumu ile artar. Bel fıtıgının belirtileri genellikle ilk 8 ile 12 hafta içinde gerilediğinden, ileri tetkik yöntemleri sadece ameliyat düşünülen hastalarda yapılmalıdır
 
Bel fıtıgının tedavi seçenekleri nelerdir?
• İlaç tedavisi
• Yatak istirahati
• Fizik tedavi ve rehabilitasyon
• Epidural kateterizasyon
• Ameliyat
 
 
Erken teşhis neden önemlidir?
Çünkü, erken teþhis en çabuk sürede uygun tedaviye karar verilmesini sağlar. Uygun bir zamanlama ile yapılan cerrahiden hastanın faydalanma oranı daha yüksek olur. Hastalık belirli bir dönemi geçtikten sonra yapılan tedaviler ağrıyı geçirse de uyuşukluk, kuvvetsizlik ve hastalığın diğer belirtileri tam olarak düzelmeyebilir. Bu nedenle, erken teşhis ve eğer gerekiyorsa erken cerrahi tedavi hayati önem taşır.
 
 
 
Bel fıtığının cerrahisi nasıldır?
Bel fıtığı ameliyatlarnın esası; omurga kemikleri arasında fıtıklaşıp omurilik ve sinir dokusu üzerine doğru yer değiştirerek sinir dokusunu baskı altında tutan fıtık parçasının çıkartılması, temizlenmesi ve sinir dokusunun rahatlatılmasıdır. Fıtıklaşan bu bölgeye ulaşmak için mutlaka bir cerrahi müdahale gereklidir. Her bel fıtığı ameliyat gerektirmez. Tıbbi tedavi ve fizik tedavi ile düzelmeyen hastalarda sorunun ilerlemeye devam etmesi halinde ve yaşam kalitesini bozmaya bağladığında ameliyat gereklidir. Doğru zamanlama ile yapılacak ameliyat başarılı  tedavinin önemli bir şartıdır
 
 
Bel fıtığı isim olarak tek bir durumu anlatsa da, yerleşimi ve oluşumu açısından çok çeşitlidir. Fıtığa eşlik eden omurgaya ait diğer problemler de (segmental instabilite, dar kanal vb) operasyon tipini belirleyici faktörlerdir. Doğru ameliyat fıtık tedavisinin diğer bir önemli şartıdır.
 
 
Bel fıtığı tedavisinde endoskopik diskektomi yöntemi nedir?
Endoskopik diskektomi bel ve boyun fıtığı ameliyatlarında son yeniliklerden biridir. Video-endoskop yardımıyla skopi altında gerçekleştirilir. Bu yöntem minimal invaziv cerrahinin (en az doku hasarlı cerrahi) günümüzdeki son aşamalarından biridir
 
 
Endoskopik diskektomi yönteminin özellikleri nelerdir?
• 1 cm'ye yakın girişten adaleyi kesmeden, sıyırarak yapılır.
• Bel konforu klasik cerrahiye göre daha kısa sürede sağlanabilmektedir.
• Hasta erken ayağa kalkabilmekte ve 1 günde taburcu edilebilmektedir
 
 
 
Bel fıtığı hastalarına tavsiyeler
• Bel fıtığı ağrılarının nedeninin tam olarak teşhis edilebileceği bir merkeze ve bu konuda uzmanlaşmış bir hekime başvurulmalıdır.
• Bel ağrısının nedeni bel fıtığıysa, bunun ameliyat gerektirip gerektirmediğinin ortaya konmalıdır.
• Ameliyat gerektirmeyen durumlarda istirahat, ilaç tedavisi ve daha sonra bazı durumlarda fizik tedavi yeterli olmaktadır.
• Ameliyatın gerekli olduğu durumlarda; hem nasıl bir ameliyat yapılacağı ve ameliyatın zamanlaması, hem de ameliyat sonrası dönemde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda hastaya yardımcı olunmalıdır.
 

 
Bilgi ve Randevu İçin :            

0 332 350 3 777    


 
Her Hakkı Saklıdır © KONYA HOSPITAL ANASAYFA   İNSAN KAYNAKLARI   BRANŞLAR   SSS   İLETİŞİM