Ana Sayfa
ANASAYFA   HEKİMLERİMİZ   KURUMSAL   SAĞLIK REHBERİ   CHECK-UP   SİZİN İÇİN ANLAŞMALI KURUMLAR   DUYURULAR
BRANŞLARIMIZ
Acil Servis
Beslenme ve Diyet
Gz Hastalklar
Kadn Hastalklar ve Doum
Kulak Burun Boaz
Nroloji
Radyoloji
Anesteziyoloji & Youn Bakm
Beyin ve Sinir Cerrahisi
ocuk Hastalklar
Genel Cerrahi
Hastalklar (Dahiliye)
Kardiyoloji
Laboratuvar
Ortopedi ve Travmatoloji
roloji
 
DUYURULAR
DUYURULAR
BESLENME VE DİYET UZMANI SİBEL BULUT, YEŞİL ÇAYIN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ FAYDALARINI ANLATTI.

Diyetisyen Sibel Bulut:

Beslenme ve Diyet Uzman� Sibel Bulut, ye�il çay�n sa�l�k üzerindeki faydalar�n� anlatt�.

Beslenme ve Diyet Uzman� Sibel Bulut, ye�il çay�n sa�l�k üzerindeki faydalar�n� anlatt�.

Ye�il çay�n sa�l��a olan faydalar�n� aktaran Konya Hospital Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzman� Sibel Bulut, "Son y�llarda özellikle birçok kanser üstünde etkisinden dolay� ye�il çay gündemdedir. Güçlü bir antioksidan olmas� nedeniyle etkileri ara�t�r�ld��� gibi kötü kolesterolü dü�ürmesi nedeniyle kalp sa�l��� üzerindeki etkileri de ara�t�r�lmaktad�r. Kötü kolesterolü dü�ürür, kan bas�nc�n� dü�ürür. Bu nedenle kalp sa�l��� üzerinde etkisi vard�r. Di� çürüklerini önlemede etkisi vard�r, di� etini korumada katk� sa�lar, metabolizmay� h�zland�r�r. Kilo verme amac�yla da kullan�labilir. Antioksidan olmas� nedeniyle kanser üstündeki etkisi gibi ba����kl�k sistemi üstünde de etkisi vard�r. Bu nedenle ye�il çay son zamanlarda özellikle favori konular aras�ndad�r" dedi.

Ye�il çay�n haz�rlanmas� konusunda da bilgi veren diyetisyen Sibel Bulut, "Nas�l haz�rlanmas� konusunda da üstünde durulmas� gereken bir bitkidir ye�il çay. Çünkü suyu kaynat�p, alt� kapat�ld�ktan sonra 2-3 dakika bekletilip daha sonra süzgeç ile ye�il çay�n suyun üstüne b�rak�lmas� gerekiyor. Kaynayan suyun üstüne at�lmaz. �çindeki flanoitlerin ölmemesi için özellikle önemlidir" diye konu�tu.

Günde en fazla iki bardak ye�il çay�n tüketilmesini isteyen Bulut, "Kilo vermek için ye�il çay tek ba��na yeterli de�ildir. Diyetin yan�nda önerdi�imiz bir bitki çay�d�r. Düzenli egzersiz yapmak bunun yan�nda çok önemlidir. Gün içinde en fazla iki kupa bardak olarak önermekteyiz. �ki kupan�n üstünde al�nd��� durumlarda B12 seviyesinin azalmas�na neden olabilmektedir. �ki bardak ye�il çay tüketildi�inde akci�er kanserine yakalanma riskini yüzde 18 azaltt��� çe�itli ara�t�rmalar sonucunda belirlenmi�tir" ifadelerini kulland�.

 

http://www.iha.com.tr/konya-haberleri/diyetisyen-sibel-bulut-konya-1626660/

http://www.cerkezkoybakis.com.tr/saglik/diyetisyen-sibel-bulut-h19805.html

http://www.hedefhalk.com/diyetisyen-sibel-bulut-995153h.htm

http://vatandas.com.tr/diyetisyen-sibel-bulut-yesil-cayin-kalp-sagligi-icin-faydalarini-anlatti-119677h.htm

http://www.yenimeram.com.tr/yesil-cayin-kalp-sagligi-uzerinde-etkisi-vardir-236938.htm

http://www.alo25.com/saglik/diyetisyen-sibel-bulut-h293615.html

http://www.81haber.com/diyetisyen-sibel-bulut-2.html

http://analizdergisi.com/diyetisyen-sibel-bulut

http://www.sanalbasin.com/diyetisyen-sibel-bulut-17764754

http://www.vizyonanadolu.com/haber/konya/diyetisyen-sibel-bulut-20318.html

http://www.findiktv.com/diyetisyen-sibel-bulut.html

http://www.kayseritempo.org/diyetisyen-sibel-bulut-35035.html

http://www.istanbulhaber.com.tr/diyetisyen-sibel-bulut-haber-594849.htm

http://www.samsunahaber.com/diyetisyen-sibel-bulut-886350h.htm

http://www.malatyaguncel.com/diyetisyen-sibel-bulut-598499h.htm

http://www.haberine.com/haber/diyetisyen-sibel-bulut-153954.htm

http://www.habersitesi.com/diyetisyen-sibel-bulut-yesil-cayin-faydalarini-anlatti-36571h.htm

http://www.yenihaberden.com/yesil-cayin-kalp-sagligi-uzerinde-etkisi-vardir-270915h.htm

http://www.avrupabulteni.com/diyetisyen-sibel-bulut-770554h.htm

http://www.timeturk.com/diyetisyen-sibel-bulut/haber-493775

http://www.ekometre.com/diyetisyen-sibel-bulut/

http://manisaokuyor.com/619332-haber-diyetisyen-sibel-bulut

http://www.merhabahaber.com/diyetisyen-sibel-bulut-1028629h.htm

http://www.cerkezkoybakis.com.tr/saglik/diyetisyen-sibel-bulut-h19805.html

http://www.yenihaberden.com/yesil-cayin-kalp-sagligi-uzerinde-etkisi-vardir-270915h.htm

http://www.kastamonuilkhaber.com/haber/diyetisyen-sibel-bulut-h7379.html

http://www.pusulahaber.com.tr/yesil-cayin-kalp-sagligi-uzerinde-etkisi-vardir-521478h.htm

http://www.konyaaktuel.com.tr/diyetisyen-sibel-bulut/84843/

http://www.haberfark.net/diyetisyen-sibel-bulut-53172h.htm

http://www.konyaninsesi.com.tr/diyetisyen-sibel-bulut-267110h.htm


 
Her Hakkı Saklıdır © KONYA HOSPITAL ANASAYFA   İNSAN KAYNAKLARI   BRANŞLAR   SSS   İLETİŞİM