Ana Sayfa
ANASAYFA   HEKİMLERİMİZ   KURUMSAL   SAĞLIK REHBERİ   CHECK-UP   SİZİN İÇİN ANLAŞMALI KURUMLAR   DUYURULAR
BRANŞLARIMIZ
Acil Servis
Beslenme ve Diyet
Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kulak Burun Boğaz
Nöroloji
Radyoloji
Anesteziyoloji & Yoğun Bakım
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Hastalıkları
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları (Dahiliye)
Kardiyoloji
Laboratuvar
Ortopedi ve Travmatoloji
Üroloji
 
DUYURULAR
DUYURULAR
KATARAKT AMELİYATLARINDA SON TEKNOLOJİ : FAKO YÖNTEMİ

 Fako Tekniği ile

            ’’Katarakt ameliyatlarında ağrısız, iğnesiz, dikişsiz yöntem’’

Katarakt ameliyatlarında son teknoloji : FAKO YÖNTEMİ
Fako (fakoemulsifikasyon) katarakt ameliyatlarında son yeniliklerden biridir. Halk arasında 'dikişsiz-lazerli' ameliyat olarak da bilinir. FAKO ile katarakt ameliyatı daha kısa sürmekte, dikiş atılmamakta ve görme daha net olmaktadır.
 
Katarakt nedir?
Baktığımız cisimlerden yansıyan ışınlar önce gözün önündeki saydam tabaka (kornea) ve içindeki mercek (lens ) tarafından kırılarak gözün en arkasında yer alan ve sinir liflerinden oluşan 'retina' tabakası üzerine odaklanır. Retinada oluşan cismin görüntüsü optik sinir vasıtasıyla beyindeki görme merkezine taşınır ve görme oluşur.

Katarakt göz merceðinin (lens) saydamlýðýný kaybetmesi ve kesifleþmesidir. Halk arasýnda'göze perde indi' þeklinde ifade edilir. Göz merceði renkli tabakanýn arkasýnda yer alýr ve gelen ýþýðýn gözün sinir tabakasý üzerindeki alýcý hücreler üzerinde odaklanmasýný saðlar. Lensin keþifleþmesi ve ýþýk geçirgenliðinin azalmasý sonucunda yani katarakt geliþtiðinde alýcý hücrelere ýþýk ve görüntü yeteri kadar ulaþmayacak ve böylece görme azalacaktýr.

Kataraktın nedenleri nelerdir? • Lens içindeki protein birikimi
• Lensin yaşlanması
• Ailevi metabolik hastalıklar (şeker hastalığı vb.)
• Gebelikte ilaç kullanımı ya da anne adayının geçirdiği hastalıklar (örneğin kızamıkçık)
• Hipertansiyon
• Glokom
• Göz yaralanması
• Gözlüksüz uzun süre şiddetli ağrıya maruz kalmak en başta gelen sebepler olarak sayılabilir.
Lens, eski hücrelerin dışarı atılamadığı, zarla çevrili kapalı bir organ olduğu için bu sebepler geri dönüşümsüz bir şekilde lensi bulanıklaştırır. Böylece katarakt oluşur.

Katarakt kimlerde görülür?60 yaşlarından sonra oldukça yaygın bir hastalıktır. Ancak bebekler (konjenital katarakt) dahil olmak üzere her yaş grubu insanda görülebilir. Yaş ilerledikçe sıklığı artar. Yaş faktörü lensin özel yapısı sebebiyle önemlidir.

Kataraktın belirtileri nelerdir?• Bulanık görme
• Işık kamaşması
• Görüş azalması, çatallı veya çift görme gibi belirtileri vardır.
Zamanında müdahale edilmezse katarakt ilerler. Hasta ancak ışığı ve ışığın yönünü seçebilir.

Kataraktın tedavisi nasıldır?Kataraktın tek tedavi yöntemi ameliyattır. Cerrahi dışında herhangi bir tedavi şekli yoktur. Katarakt cerrahisinde gelinen son noktada, ameliyat için kataraktın olgunlaşmasını beklemeye gerek yoktur. Hasta uzun bir müddet az görerek yaşamak zorunda değildir.

Katarakt tedavisi geciktirilirse;• Çocuklarda oluşan özel kataraktlarda çok sakıncalıdır. Burada haftalık kayıplar bile önem taşır.
• Erişkin, yaşlı kataraktında da erken tedavi uygundur. Çünkü lensin şişmesi ve bunun gibi sebeplerle göz tansiyonu oluşumu, diabetin retinada yaptığı değişiklikler gözde önemli sonuçlara yol açar. En önemlisi de geri dönüşü olmayan körlüğe neden olabilir.
• Bulanık lenste kalınlaşma, yapışıklıkların oluşması ve diğer dokulara baskı nedeniyle cerrahi müdahale esnasında güçlüklere de yol açar.
• Tedavide, hastanın yüzde yüze yakın görmesi mümkünken, görme seviyesi gitgide düşer. Az görmeye mecbur bırakılarak işi ve özel hayatı olumsuz yönde etkilenir.

Katarakt cerrahisi nasıldır?Hastaların görmelerinde ameliyat sonrası yüzde 95 gibi bir artış olur. Ameliyatın esası, kesifleşen göz merceğinin göz içinden çıkartılarak yerine yenisinin yerleştirilmesidir. Bu 'göziçi lensi' diye adlandırılan mercek, gözün içinde kalıcıdır. Eski merceğin yaptığı tüm işlevleri yapar ve hasta tarafından hissedilmez. Göziçi lensinin yerleştirilmesinde iki farklı yöntem kullanılmaktadır:
• Dikişli katarakt ameliyatı
• FAKO'lu katarakt ameliyatı

Dikişli katarakt ameliyatı 
Bu teknik kullanıldığında kataraktın olgunlaşması beklenir. Dikişlidir ve dikişler ameliyattan bir süre sonra alınır. Bu teknikte kesilme nedeniyle gözün anatomik yapısında zayıflamalar olur, dikiş nedeniyle de gözde astigmat oluşabilir ve görmenin düzelmesi için bir süre geçmesi gerekir.

FAKO 'lu katarakt ameliyatı Son yıllarda hızla gelişen fakoemulsifikasyon (FAKO) tekniği, katarakt ameliyatlarında en çok tercih edilen yöntemdir. Halk arasında 'lazerli katarakt ameliyatı' olarak bilinir.

FAKO'lu katarakt ameliyatı nasıl yapılır?FAKO yöntemiyle yapılan katarakt ameliyatlarında, gözde 3 mm'lik küçük bir kesi yapılır. Bu kesiden gözün içine, en son teknoloji ile üretilmiş FAKO cihazı vasıtasıyla ultrasonik ses dalgaları gönderilerek kesifleşmiş mercek parçalanır ve emilir. Daha sonra yeni lens yerleştirilir ve kesi küçük olduğundan dikiş konulmadan ameliyat tamamlanır. Dikiş olmadığı için 'dikişsiz katarakt ameliyat'ı olarak da adlandırılır. Uzman bir kadro tarafından uygun teknolojik donanımlı merkezlerde yapılmalıdır.

FAKOlu ile katarakt ameliyatının özellikleri nelerdir?• 15-20 dakika sürer.
• Özel bir mikroskopla yapılır.


• Hasta herhangi bir şey hissetmez.
• 3.5 mm gibi küçük bir kesi aralığından yapılır.
• Gözün bütünlüğü bozulmaz.
• Ameliyat sonrası görme klasik cerrahiye göre çok daha net olur.
• Operasyon sonrası daha hızlı iyileşme sağlanır.      
 
   Göz hastalıkları   Uzm.
   Op.Dr.Müfit Tarakçı  
   Bilgi ve randevu için:            0332 350 37 77      


 
Her Hakkı Saklıdır © KONYA HOSPITAL ANASAYFA   İNSAN KAYNAKLARI   BRANŞLAR   SSS   İLETİŞİM