Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır.

.Baş-yüz ağrısı sendromları ve migren

• Baş dönmesi ve denge bozukluğu sendromları,

•  Bilinç kaybı (bayılma) atakları ve epilepsi

•  Beyin damar hastalıkları

•  Alzheimer hastalığı ve diğer demans (bunama) sendromları,

•  Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozuklukları,

•  Kronik Ağrı sendromları,

•  Multipl Skleroz ve diğer demiyelinizan hastalıklar,

•  Motor nöron hastalığı ve diğer dejeneratif hastalıklar,

•  Kas hastalıkları,

•  Periferik sinir sistemi hastalıkları,

•  Dahili hastalıklara ikincil sinir sistemi tutulumları nörolojinin başlıca ilgi alanlarıdır.

Bölümlerdeki özel prosedürler:

Nöroloji kliniğimiz; tüm beyin ve sinir sistemi hastalıklarında tanı ve tedavi amaçlı olarak poliklinik, ve acil servis üniteleriyle hizmet vermektedir.