• Hasta Güvenliği Komitesi
  • Eğitim Komitesi
  • Tesis Güvenliği Komitesi
  • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
  • Transfüzyon Komitesi
  • Enfeksiyon Kontrol Komitesi