KALİTE POLİTİKASI

Ulusal ve Uluslararası Standartları esas alarak; hasta, hasta yakınları ve çalışanların memnuniyetiniyetini sağlamak, hasta ve yakınlarının haklarını korumak ve tedavinin her aşamasında bilgilendirmek ve eğitmek, tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflemek, profesyonel kadrolar ile bölgesel düzeyde referans gösterilen sağlık kurumlarından biri olmak, çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden çalışmak, çalışanlarımızın sürekli eğitimini desteklemek, kaliteli ve koruyucu sağlık hizmetlerini uygun ekonomik koşullarda topluma sunmak, hizmet alan hastalarımızın memnuniyetini sürekli iyileştirmeler yaparak sistemli olarak izlemek ve elde edilen sonuçları sunulan hizmeti geliştirmekte kullanmak, çevreye ve topluma duyarlı, kalite sistem şartlarına ve yasal şartlara uygun, yüksek kaliteli hizmet ve sürekli iyileştirme felsefesiyle, sağlık sektörünün önde gelenleri arasında yer almak kalite politikamızdır.

HASTA MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

Özel Konya Hospital hasta memnuniyeti politikasının temelini “Hasta Odaklılık” oluşturur. Bu amaçla; kalite politikası ve yasal şartlar çerçevesinde hastalarımızdan gelen talep ve memnuniyetsizlikleri tarafsızlık, objektiflik, gizlilik ve cevap verebilirlik ilkelerinden ödün vermeden inceleyip, çözüm sunan, memnuniyetsizliklerin tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirme çalışmalarını; planlama, uygulama, kontrol etme ve sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

VİZYONUMUZ

Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan, uluslararası teknolojik gelişmeleri yakından izleyen, kaliteli ve ekonomik hizmetlerimizi dil, din ,ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolarımız ile sunmaktır.

MİSYONUMUZ

Çağdaş bir yönetim sistemi, tıbbi uygulamaları ve teknolojisi ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri doğrultusunda hastalarımızın tüm sağlık gereksinimlerini karşılayan ve bu özellikleri ile öncelikle tercih edilen , çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirerek topluma faydalı , güler yüzlü hizmet sunan bir sağlık kuruluşu olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

-Bilimsellik
-Dürüstlük/Etik İlkeler
-Liderlik
-Takım çalışması
-Hasta ve çalışan memnuniyeti
-Profesyonellik